Yrd. Doç. Dr. ZEKİ ÜNAL YÜMÜN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. ZEKİ ÜNAL YÜMÜN

T: (0282) 250

M zyumun@nku.edu.tr

W zyumun.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:İnşaat Teknolojisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2001-2005
Tez: Cevizdağı ve dolayında (Aladağlar doğusu: Doğu Toroslar) yüzeylenen mesozoyik yaşlı karbonatların stratigrafisi, fasiyes özellikleri ve paleontolojisi (2005)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2011-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
Genel Jeoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Yümün Z. Ü., Meiofauna, Microflora And Geochemical Properties Of The Late Quaternary (Holocene) Core Sediments In The Gulf Of Izmir (Eastern Aegean Sea, Turkey), Journal of African Earth Sciences - Elsevier, vol. 124, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. , Disstribution of Gamma Radiation Levels in Core Sediment Samples in Gulf of Izmir: Eastern Aegean Sea, Turkey, International Science Index International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering , vol. 10, pp. 375-379, 2016.
Özgün Makale
3. yümün z. ü., KAM E., önce M., Açıkgöz G., Gamma Dose Rate Values In The Kulakçayiri Natural Lake And The Vicinity (Arnavutköy, İstanbul), Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, vol. 1, 2016.
Özgün Makale
4. YÜMÜN Z. Ü., Late Triassic and Lower Jurassic Foraminifera of the carbonate platform of the Beyaz Aladağ Group (Eastern Taurus, Turkey): New stratigraphic implications, Geobios, vol. 46, pp. 447-459, 2013.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
5. YÜMÜN Z. Ü., The New Stratigraphic Definitions of Lower Triassic Rocks in Eastern Taurus (Adana-Kayseri, Turkey), 12TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE (SGEM2012), VOL I, vol. 1, pp. 349-356, 2012.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
6. YÜMÜN Z. Ü., FORAMINIFERAL BIOSTRATIGRAPHY OF JURASSIC-CRETACEOUS AGE CARBONATES SURFACING AT EASTERN TAURUS: DEDE MOUNTAIN (KAYSERI/TURKEY) AND TUFANBEYLI REGION (ADANA/TURKEY), 11TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE (SGEM 2011), VOL I, vol. 1, pp. 97-103, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KAM E., YÜMÜN Z. Ü., Determination of Naturally Occurring and Artificial Radionuclide Activity Concentrations in Marine Sediments in Western Marmara, Turkey, World Academy of Science, Engineering and TechnologyInternational Journal of Environmental and Ecological Engineering (19.12.2016-20.12.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
2. YÜMÜN Z. Ü., An Example to Collective Anthropocene Extinction: The Western Marmara Sea (Turkey) (Antroposen Toplu Yokoluşuna Bir Örnek: Batı Marmara Denizi (Türkiye)), 17. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI 17th PALAEONTOLOGY-STRATIGRAPHY WORKSHOP (13.10.2016-16.10.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
3. YÜMÜN Z. Ü., KAM E., ÖNCE M., KURT D., Ecological Consequences of Radionuclides and Heavy Metals in Holocene Sediments in the Dardanelles (Çanakkale/Turkey) (Çanakkale Boğazı (Çanakkale/Türkiye) Holosen Sedimanlarındaki Ağır Metal ve Radyonükleidlerin Ekolojik Sonuçları), 17. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI 17th PALAEONTOLOGY-STRATIGRAPHY WORKSHOP (13.10.2016-16.10.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
4. KAM E., YÜMÜN Z. Ü., KURT D., Gross alpha and gross beta activity concentration in sediments in Gulf of Izmir (Eastern Aegean Sea, Turkey), ICFAS2016 (International Congress onFundamental and Applied Sciences) (22.08.2016-26.08.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
5. YÜMÜN Z. Ü., KAM E., The ecological analises of Kapidag Peninsula, Avsa Island and Marmara Island: The effect of heavy metal and radioactivity on foraminifera (Sözlü Sunum), ICFAS2016 (International Congress onFundamental and Applied Sciences) (22.08.2016-26.08.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
6. KURT D., BARUT İ. F., YÜMÜN Z. Ü., KAM E., Distribution of Gamma-Radiation Levels in Core Sediment Samples in Gulf of İzmir, Eastern Aegean Sea, Turkey, World Academy of Science, Engineering and TechnologyInternational Journal of Environmental and Ecological Engineering (19.04.2016-20.04.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
7. YÜMÜN Z. Ü., Heavy Metal Concentrations and the Variations of Foraminifers in the Silivri-Kumbağ Area (NW Marmara Sea, Turkey), EGU General Assembly Vienna (17.04.2016-22.04.2016).
Özet bildiri
8. YÜMÜN Z. Ü., Effects of Heavy Metal Concentrations on Foraminiferals in Current Sediments of Erdek Gulf (South of Marmara Sea, Balıkesir-Turkey), World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium – WMESS 2015 (07.09.2015-11.09.2015).
Özet bildiri
9. YÜMÜN Z. Ü., Investigation of Heavy Metal Pollutions in North-East Part of Aegean Sea (between Babakale/Çanakkale and Dikili/İzmir) with the Help of Foraminiferals used as Bioindicator, IICBE 2014 International Conference Program- Dec. 23-24, 2014 Dubai (UAE) International Conference on Earth, Environment and Life sciences (23.12.2014-24.12.2014).
Özet bildiri
10. YÜMÜN Z. Ü., Reflections The Apparatus Of Triassic Gondolellacea (Conodonta) And The Question Of Sexually Dimorphs, Asociación Paleontológica Argentina, Publicacion Especial No: 13 (13.07.2013-13.07.2013).
Özet bildiri
11. YÜMÜN Z. Ü., New Findings from Surfacing Permian-Triassic Transmission in Eastern Taurus (Yahyali, Kayseri, Turkey), XIX CONGRESS OF THE CARPATHİAN BALKAN GEOLOGİCAL ASSOCİATİONTHESSALONİKİ, GREECE, (23.09.2010-26.10.2010).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. MERİÇ E., NAZİK A., YÜMÜN Z. Ü., BÜYÜKMERİÇ Y., AVŞAR N., YILDIZ A., SAGULAR E. K., GÖKAŞAN E., KAYA S., İznik Gölü Sondaj ve Kor Verilerinin Sonuçları: Marmara Denizi-Karadeniz Su Yolu/ The Results of Core and Driling Data From İznik Lake: The Sea of Marmara-Black Sea Water Way, 69. Jeoloji Kurultayı (11.04.2016-15.04.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
2. YÜMÜN Z. Ü., Erdek Körfezi (Marmara Denizi Güneyi, Balıkesir-Türkiye) Güncel sedimanlarında ağır metal konsantrasyonlarının foraminiferler üzerindeki etkileri, 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı (25.10.2015-28.10.2015).
Özet bildiri
3. YÜMÜN Z. Ü., İznik Gölü dip tortullarında yapılan sk-2 sondajı kayaç örneklerinde saptanan nannofosil ve fosil ascidian spikül kayıtları ve stratigrafik yorumu, 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı (25.10.2015-28.10.2015).
Özet bildiri
4. YÜMÜN Z. Ü., İznik Gölü sondaj karotlarından elde edilen yeni bir bulgu: Pontokaspik kökenli mollusk topluluğu ve olası neoeuxiniyen bağlantısı, 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı (25.10.2015-28.10.2015).
Özet bildiri
5. YÜMÜN Z. Ü., İznik Gölü sondaj karotlarında tanımlanan Kuvaterner diatom topluluğu ve paleoortam yorumu, 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı (25.10.2015-28.10.2015).
Özet bildiri
6. YÜMÜN Z. Ü., İzmir Körfezi (İzmir-Doğu Ege Denizi) Geç Kuvaterner Sedimanlarının Organik Ve İnorganik Özellikleri, 68.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI (07.04.2015-07.04.2015).
Tam metin bildiri
7. YÜMÜN Z. Ü., Maden Atığı Düzenli Depolama Tesislerinin Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Projelerin Uygulanması Sırasında Yapılması Gereken Analizler, 2023’e Doğru Atık Yönetimi Sempozyumu (26.01.2015-27.01.2015).
Özet bildiri
8. YÜMÜN Z. Ü., Urla/Çeşmealtı (İzmir) Kıyı Değişimi: Ostrakod, ve Foraminiferler, 17. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı (14.11.2014-16.11.2014).
Tam metin bildiri
9. YÜMÜN Z. Ü., Edremit (Balikesir) Körfezi´ nde Küçükkuyu- Güre arasında Ege Denizi´ndeki ağır metal kirliliğinin yayılımının foraminiferler üzerindeki etkilerinin araştırılması, 15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı (26.10.2014-).
Özet bildiri
10. YÜMÜN Z. Ü., Doğu Toroslarda Kozan(Adana) – Tufanbeyli (Adana) Arasında Yüzeyleyen Mesozoyik Yaşlı Allokton Konumlu Kireçtaşların Biyostratigrafisi, PÇG -2012 (12.10.2012-14.10.2012).
Tam metin bildiri
11. YÜMÜN Z. Ü., Dede Dağı (Kozan/Adana), Gümelek Tepe ve Kayapınar Köyü Güneybatısında (Tufanbeyli/Adana) Yüzeyleyen Orta Jura –Erken Kretase Karbonat Kayalarının Foraminifer Biyosıtratigrafisi, Türkiye Jeoloji Kurultayı (05.04.2010-09.04.2010).
Özet bildiri
12. YÜMÜN Z. Ü., Doğu Toroslar’da Suna Tepe (Yahyalı/Kayseri) ve Yakın Çevresinde Yüzeyleyen Üst Permiyen-Alt Triyas Geçişindeki Kayaların Biyostratigrafisi ve Mikro Fasiyes Özellikleri, Türkiye Jeoloji Kurultayı (05.04.2010-09.04.2010).
Özet bildiri
13. YÜMÜN Z. Ü., Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi, Mühendislik Günleri’ Kariyer Günleri’ (08.05.2008-08.05.2008).
Sözlü Bildiri
14. YÜMÜN Z. Ü., Cevizdağı ve Dolayında (Doğu Toroslar/Türkiye) Yüzeylenen Mesozoyik Yaşlı Karbonatların Stratigrafisi, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı (16.04.2007-20.04.2007).
Özet bildiri
15. YÜMÜN Z. Ü., Deliktaş (Kangal-Sivas) Yöresindeki Mesozoyik Yaşlı Karbonatların Stratigrafik Özellikleri, 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı (07.05.2001-11.05.2001).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Silivri-Tekirdağ Kumbağı Arasındaki Marmara Denizinde, Ağır Metal Konsantrasyonları ve Foraminiferler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Namık Kemal Üniversştesi Bilmsel Araştırma Projesi Proje No: NKU.BAP.00.17.AR.15.05, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 28.07.2015-Devam Ediyor.
2. Ergene Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 04.03.2015-04.03.2016.
3. Güre (Edremit/Balıkesir) ile Küçükkuyu (Ayvacık/Çanakkale) Arasında Ege Denizindeki Ağır Metal Kirliliklerinin Yayılımı ve Foraminiferler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Namık Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Tez Projesi (NKUBAP.00.17.YL.13.07), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 25.11.2013-20.11.2014.
4. Edincik (Bandırma) Körfezi Sedimanlarında Ağır Metal Konsantrasyonları ve Foraminiferler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP.00.17.AR.13.06), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 30.05.2013-05.01.2015.
5. Doğu Toroslar’da Divrik Dağı (Yahyalı-Kayseri), Suna Tepe (Yahyalı-Kayseri), Dede Dağı (Kozan-Adana) ve Köroğlu Tepesi (Tufanbeyli-Adana) dolaylarında yüzeyleyen Geç Triyas-Erken Kretase yaşlı karbonatların foraminifer biyostratigrafisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 08.05.2007-09.11.2009.
6. Cevizdağı ve Dolayında (Aladağlar Doğusu: Doğu Toroslar) Yüzeyleyen Mesozoyik Yaşlı Karbonatların Stratigrafisi, Fasiyes Özellikleri ve Paleontolojisi Cumhuriyet Üniversitesi Doktora Tez Projesi Proje No: M-217 Nolu Proje, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 31.03.2003-25.04.2006.
7. Deliktaş (Kangal-Sivas) Yöresindeki Mesozoyik Yaşlı Sedimanların Stratigrafik Özellikleri Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Projesi (SMYO-002), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 09.03.1998-29.05.2000.